KTR - Startsiden 

KTR Kupplungstechnik Norge AS er et heleid datterselskap av KTR Kupplungstechnik  GmbH I mer enn 50 år har vi utviklet og produsert akselkoblinger for forskjellige formål, og er i dag en verdensledende aktør innenfor vårt fagområde. Våre løsninger fungerer daglig i applikasjoner som transportbaner, monteringslinjer, mobil og stasjonær hydraulikk, verktøymaskiner, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner, thrustere og styremaskiner for skip, dekksmaskineri for skip og offshore installasjoner,  vindkraftverk og mange flere områder. I vårt moderne utviklings- og testsenter skapes morgendagens løsninger innenfor koblingsteknikk.
KTR Kupplungstechnik Norge AS er en salgsorganisasjon med teknisk support og lager for alle norske kunder. Vi er overbevist om at vår nærhet, gode tilgjengelighet og kunnskap er til det beste for våre kunder.

Achilles JQS

Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører slik at innkjøperne for verdens ...

More